Dây manila - Manila rope

Liên hệ

Dây manila size 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 18mm, 24mm x 200 mét

Giá: Liên hệ 0254 3 582 167 - 0254 3 582 890

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây