Giấy thấm dầu tràn - Oil Absorbent Pad Splifyter OBW-70/4

Liên hệ
Giấy thấm dầu tràn - Oil Absorbent Pad Splifyter OBW-70/4 - White Kích thước : 16" x 18" 50 tờ/ xấp Liên hệ: 0254 3582 890, 0254 3582167

Giấy thấm dầu tràn - Oil Absorbent Pad Splifyter OBW-70/4 - White

Kích thước : 16" x 18"

50 tờ/ xấp

Liên hệ: 0254 3582 890, 0254 3582167

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây